Lidská mysl

19.10.2011 21:37

Lidská mysl

Kdo jsme? Odkud pocházíme? Co je realita?

Víte, že to jak reagujeme v určité situaci, nebo jak se rozhodujeme, vychází z hodnocení, postoje, názoru a očekávání, které jsme si vytvořili v minulosti? Naše vzpomínky vytváří naše myšlenky, které pak tvoří naše činy, tedy budoucnost. Jen my sami si tvoříme svůj život.

Minulost nám ukázala, že nic z toho co nám bylo předkládáno nelze brát jako dogma. To co se nám zdá dnes samozřejmostí, bylo v minulosti zpochybňováno. Například tvrzení, že Země je placatá nebo že se Slunce otáčí okolo Země. To je jen malá ukázka toho, že je dobré zkoušet se na věci dívat i jiným pohledem, připustit si, že věci mohou být jinak.

Kvantová fyzika v dnešní době vědecky vysvětluje to, co ještě donedávna bylo bráno jen jako esoterická fikce. Vědci zkoumají co je realita, co ji tvoří. Proč si vytváříme stále stejnou realitu? Jak je možné, že navazujeme stále stejné vztahy? To co se děje v nás, tvoří to, co se děje mimo nás.

Vědecké testy prokázaly, že pokud se měřená osoba dívala na určité předměty, reagoval mozek stejně, jako když si je jen představovala. Kdo tedy vidí? Mozek, nebo oči? A co je realita?

Na atom se dlouho nahlíželo jako na pevné jádro. Nyní ale vědci přicházejí se zjištěním, že atom je hustá energie, která připomíná spíš myšlenku. Koncentrovaný bit informace. Ukazuje se tedy, že věci okolo nás nejsou vytvořeny z jiných věcí. Jsou vytvořeny z energie, pojmů, myšlenek a informací.

V roce 1993 proběhl ve Washingtonu experiment. Sešlo se zde 4000 dobrovolníků z několika zemí a celý den v časových blocích společně meditovali. Podle předchozích 48 pokusů měla díky tomuto počtu lidí a jejich práci, klesnout v létě zločinnost o 25%, což se také stalo. Jak potvrdila následně policie, která se do experimentu také zapojila. Znamená to tedy, že ovlivňujeme realitu. Pokud přijmeme zodpovědnost za sebe, své myšlenky a činy, vytvoříme si realitu, jakou chceme. Přestaneme být obětí a začneme být tvůrci svého života. Prožitky, jimiž tuto realitu tvoříme, si vybíráme sami.

Naše tělo prostřednictvím smyslových orgánů zpracovává miliony informací. Do vědomí se nakonec dostane to, co se nám nejvíce hodí, to co známe z minulosti a co umíme použít. Mozek zpracuje 400miliard bitů informací za sekundu, ale my jsme si vědomi jen 2tisíc, které se týkají našeho těla a bezprostředního okolí. Vzhledem k tomu vidíme jen to, co se nám zdá být možné.

Z čeho jsou utvořeny myšlenky? Má myšlenka hmotnou podstatu? Když se v našem mozku rodí myšlenka, připomíná to bouři. Myšlenka není vidět ale z pohledu neurofyziky jsou vidět elektrické výboje v různých kvadrantech mozku.  Tyto oblasti jsou v těle zmapovány a člověk na ně reaguje. Mozek nerozlišuje mezi tím, co vidí ve svém okolí a tím co si pamatuje, protože se aktivují tytéž neuronové sítě. Mozek pracuje pomocí asociační paměti. Tak vznikají myšlenky, pocity nebo vzpomínky, které spolu úzce souvisí. Pocit lásky mohou být spojeny s pocitem bolesti atd. Vytváříme si tedy modely toho, jak uvidíme vnější svět. Když se nervové buňky aktivují, propojují se a tím vzniká neuronová síť. Pokud tedy opakujeme něco stále dokola, navážou tyto buňky dlouhodobý vztah. Pomocí cílené kontroly a selekce myšlenek je ale možné tato propojení přerušit a tím kontrolovat i své emoce.

Kvantová fyzika říká, že makroskopický svět, který vidíme, je svět našich buněk, atomů a jader. Každý z těchto světů je jiný. Navzájem se doplňují a tvoří nás, naše těla. Je to makroskopická fyziologie. Z tohoto pohledu vyplívá, že jsme doslova jedna bytost. Jak s tím naložíme je jen na nás. Budeme i nadále svět vnímat jako něco co se nás netýká a my jsme objetí toho co se nám děje, nebo zkusíme nový pohled na svět a budeme si jej vytvářet takový, jaký se nám líbí?

Objednávka

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

RECENZE   ZDE

inspirativní videa   zde